AKTIVITI PANITIA

VISI & MISI PPI

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERAIVISI PANITIA
Panitia Unggul Penjana Generasi Al-Quran

MISI PANITIA
Membangun potensi individu yang mampu mempertingkatkan peradaban dan tamadun ummah berpaksikan Al-Quran dan Sunnah

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.